Finansowanie remontu dachu

Promocja remont dachu

Dotacje na remonty dachów: gdzie można otrzymać ile pieniędzy

Czas na remont dachu nigdy nie był lepszy dla właścicieli domów: Wraz z początkiem 2020 roku rząd federalny znacznie zwiększył stawki dotacji, zarówno dla energooszczędnych nowych środków budowlanych, jak i dla środków remontowych, znacznie wyższa dotacja jest teraz dostępna dla remontów dachów. Które dotacje są dostępne, gdzie i na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o nie, zostało jasno przedstawione w naszym aktualnym przewodniku.

Jeśli szukasz alternatywy dla remontu dachu lub drogiego nowego pokrycia dachowego, przeczytaj nasz artykuł o usługach czyszczenia dachów.

Co to jest finansowanie KfW?

Jeśli chcą Państwo skorzystać z państwowej dotacji na remont dachu, nie da się obejść dotacji KfW. Jest to oficjalny instrument finansowania rządu federalnego.

KfW – Bank jest bankiem promocyjnym i instytucją prawa publicznego w Niemczech. Jako największy na świecie narodowy bank promocyjny pod nadzorem niemieckiego Ministerstwa Finansów wspiera on nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także nowo powstałe firmy oraz energooszczędne remonty budynków w Niemczech i budownictwo energooszczędne. “Państwo” Dotacje, czyli federalne dopłaty do renowacji budynków i oszczędzania energii w Niemczech pochodzą wyłącznie z banku KfW i BAFA (Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu).

Dotacje KfW są przyznawane w ramach różnych programów, z których każdy jest oznaczony trzycyfrowym numerem programu. O dotację można ubiegać się w formie niskooprocentowanego kredytu z zawartą w nim dotacją na spłatę (kwota dotacji) lub w formie dotacji inwestycyjnej (jednorazowa wypłata dotacji). Oba rodzaje dotacji mają inny numer programu, przy czym rozróżnia się dotacje dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z KfW?

Oczywiście, aby otrzymać dotację rządową na remont dachu, należy spełnić określone wymagania. Wymagania różnią się w zależności od programu finansowania.

W przypadku dotacji na remont dachu rozróżnia się przede wszystkim, czy jest to tylko pojedyncze działanie, czy też pozostała część budynku ma być również wyremontowana na tzw. dom efektywny.

Definicja Domu Efektywnego KfW opiera się na zużyciu energii przez budynek po renowacji. W przypadku KfW Efficiency House 55 jest to 55 % zużycia energii w porównaniu z nowym budynkiem, który spełnia obowiązujące dziś minimalne wymagania. To późniejsze możliwe do osiągnięcia zużycie energii musi być oczywiście udowodnione w przypadku kompletnych renowacji przy ubieganiu się o dotację. Poza domem efektywnym istnieją również inne kategorie:

  • Dom Efektywności 70
  • Dom Efektywności 85
  • Efficiency House 100
  • Efficiency House 115
  • Pomnik Domu Efektywności

W przypadku remontu na dom wydajny (remont kapitalny) obowiązują znacznie wyższe stawki dotacji, co oczywiście skutkuje również nawet dwukrotnie wyższą kwotą dotacji państwowej na remont dachu jako środek włączony do programu. (Dla budynków mieszkalnych, programy nr 151 lub 430).

Jeśli właściciel domu remontuje tylko dach (program nr 152 lub 430), zużycie energii w domu nie odgrywa roli przy przyznawaniu dotacji. W celu uzyskania dotacji państwowej należy jedynie udowodnić, że dach po remoncie spełnia obowiązujące wymagania rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii (EnEV). Wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony i zatwierdzony przed rozpoczęciem działań.

Jeśli chcą Państwo otrzymać dofinansowanie na remont dachu, należy oczywiście spełnić wszystkie obowiązujące w danym regionie wymagania przepisów budowlanych (państwowe przepisy budowlane) oraz wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Kolejnym bardzo ważnym warunkiem uzyskania ewentualnej dotacji na remont dachu jest to, że w przypadku dotacji państwowej wniosek budowlany dla danego budynku musi być złożony przed 1. 2. 2002. Nie ma dotacji dla młodszych budynków!

Ubieganie się o dofinansowanie z KfW: Kto? Kiedy. Gdzie? Jak?

Aby otrzymać dotację na remont dachu z KfW, konieczne jest podjęcie kilku kroków. Co musisz zrobić, aby to zrobić, jest jasno wyjaśnione poniżej.

Krok 1: Zatrudnij licencjonowanego eksperta w modernizacji energetycznej.

Rzeczoznawca musi ocenić i zaplanować projekt, a później także towarzyszyć i nadzorować prace budowlane. Za ekspertów mogą być uznawane wyłącznie osoby, które znajdują się na liście ekspertów Niemieckiej Agencji Energii (dena). Koszty planowania i nadzoru budowlanego przez eksperta są również kwalifikowalne. W ramach programu KfW nr 431 można uzyskać do 50 % dotacji na koszty rzeczoznawcy.

Krok 2: Złóż wniosek lub ubiegaj się o kredyt.

W przypadku dotacji do remontu dachu masz możliwość otrzymania albo bezpośredniej dotacji do remontu (Program nr 430) albo niskooprocentowanego kredytu z dopłatą do spłaty (Program nr 151 lub 152) jako dotacji rządowej.

W przypadku dotacji bezpośredniej wystarczy złożyć wniosek (formularz wniosku) na internetowym portalu dotacyjnym KfW. Następnie bezpośrednio tam wpisujesz potwierdzenie eksperta energetycznego (BzA-ID).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z niskooprocentowanego kredytu jako dotacji rządowej na remont dachu, muszą Państwo najpierw znaleźć partnera finansowego (np. lokalny bank lub inny bank). Potwierdzenie eksperta należy przynieść wraz z wnioskiem. Po zawarciu umowy kredytowej z partnerem finansowym, partner finansowy składa wniosek o pożyczkę bezpośrednio do KfW. Dzięki niemu promocja reorganizacji Państwa dachu przebiega z udziałem KfW.

Krok 3: Wdrożenie projektu.

Jeśli złożyłeś wniosek tylko o jedną dotację (program nr 430), musisz tylko potwierdzić swoją tożsamość w portalu dotacyjnym. Jest to możliwe dzięki kontroli SCHUFA, ale także dzięki procedurom VideoIdent lub PostIdent. Następnie można przystąpić do remontu dachu.
W przypadku niskooprocentowanego kredytu jako dotacji na remont dachu (Program 152 lub 151) można rozpocząć prace, gdy tylko partner finansowy otrzyma zobowiązanie kredytowe od KfW.

Krok 4: Otrzymanie dotacji.

Jeśli wnioskowałeś o jednorazową dotację (Program 430), otrzymasz potwierdzenie od swojego eksperta energetycznego, że prace zostały zakończone (BnID). Potwierdzenie to wpisują Państwo w portalu dotacji, potwierdzają swoją tożsamość, a następnie otrzymują dotację na remont dachu.
W przypadku obecnego kredytu w formie dotacji na remont dachu, również składasz BnID za pośrednictwem swojego partnera finansowego. Dotacja na spłatę zostanie wtedy dopisana do Twojego kredytu.

WSKAZÓWKA: W przypadku stowarzyszeń właścicieli kondominiów, wniosek kredytowy jest składany przez stowarzyszenie właścicieli kondominiów (np. za pośrednictwem zarządcy nieruchomości lub innego przedstawiciela stowarzyszenia właścicieli kondominiów).

Ile wynosi dotacja KfW?

Wysokość możliwej dotacji zależy od tego, czy remontują Państwo cały dom na Dom Efektywny KfW, czy też starają się Państwo o dotację tylko na remont dachu jako pojedyncze działanie. Aktualnie obowiązujące stawki dotacji można zobaczyć na poniższej liście.

Promocja jako działanie indywidualne:
Jeśli nie przeprowadzisz dalszych energooszczędnych remontów w swoim domu, otrzymasz 20% kosztów kwalifikowanych – jako jednorazową dotację (Program nr 430) lub jako dotację na spłatę kredytu (Program nr 152). Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75%, a pożyczkę można zaciągnąć w formie pożyczki annuitetowej (miesięczna spłata pożyczki) lub jako pożyczkę kulkową (w trakcie trwania okresu spłaty spłacane są tylko odsetki, na koniec okresu spłaty kwota pożyczki jest spłacana w całości jako jednorazowa płatność). Poszczególne działania są dofinansowywane tylko do maksymalnej kwoty 50.000 euro.

Dofinansowanie w ramach remontu domu efektywnego KfW:
Jeśli chcesz wyremontować nie tylko swój dach, ale cały dom, możesz uzyskać znacznie wyższe dotacje w zależności od standardu efektywności, jaki osiągniesz. W ten sposób zwiększa się również dotacja na proporcjonalne koszty remontu dachu ze środków KfW.

W przypadku renowacji Domu Efektywnego KfW w budynkach zabytkowych i dla osiągniętego standardu 115 Domu Efektywnego KfW kwoty dotacji (a tym samym proporcjonalnie również dotacja na renowację dachu) wzrastają do 25 %.. W przypadku standardu KfW 100 (standard dla nowych budynków) wynosi to 27,5 % kosztów kwalifikowanych. Jeśli po remoncie Państwa dom osiągnie standard KfW Efficiency House 85, pokrywane jest 30% kosztów kwalifikowanych, w przypadku standardu KfW 70 – 35%, a w przypadku standardu KfW 55 – 40% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku otrzymaliby Państwo również dotację na proporcjonalne koszty remontu dachu w wysokości prawie połowy poniesionych kosztów. Maksymalne koszty kwalifikowane wynoszą tutaj 120.000 euro.

WSKAZÓWKA: Aby otrzymać dofinansowanie, nie muszą Państwo koniecznie wykonywać wszystkich prac na raz lub bezpośrednio jedna po drugiej w ramach planowanego remontu domu wydajnego. Istnieje również możliwość współpracy z ekspertem ds. energii w celu stworzenia tzw. “mapy drogowej renowacji” (iSFP) dla renowacji budynku w dłuższym okresie czasu. Wtedy możesz ubiegać się o wyższą dotację, ale nadal masz więcej czasu na wykonanie pracy. Przykładową mapę drogową renowacji można znaleźć na przykład tutaj.

Na co przeznaczane są dotacje?

W dokumentach KfW dotyczących remontów dachów wielokrotnie wspomina się o “kosztach kwalifikowanych”. Dlatego chcielibyśmy krótko wyjaśnić, jakie są te koszty.

Minimalne wymagania techniczne dla środków

Zasadniczo kwalifikują się jedynie środki spełniające pewne minimalne wymogi techniczne. Oznacza to na przykład, że aby otrzymać dofinansowanie na remont dachu, współczynnik U uzyskany dla powierzchni dachu skośnego z uwzględnieniem systemu belek kołnierzowych musi być mniejszy niż 0,14 W/(m*K). Ta sama wartość graniczna obowiązuje również w przypadku renowacji dachu płaskiego i (izolowanego) dachu metalowego. Dla policzków lukarn minimalnym wymogiem dofinansowania jest to, że współczynnik U nie może być większy niż 0,20 W/(m*K). Okna dachowe muszą osiągać współczynnik U o wartości co najmniej 1,0 W/(m*K).

Jeśli te wymagania dotyczące izolacji cieplnej dachu nie są spełnione, nie ma możliwości uzyskania dotacji. W zasadzie istnieje dotacja państwowa na remont dachu, oczywiście tylko wtedy, gdy jest to remont energetyczny, a więc wykonuje się ocieplenie dachu. Jeżeli tylko pokrycie dachowe jest odnawiane (np. z powodu uszkodzenia), nie jest możliwa dotacja, ponieważ jest to czysty środek naprawczy, który nie ma znaczącego efektu oszczędności energii i dlatego nie kwalifikuje się do dotacji.

Zgodnie z EnEV powierzchnie dachowe (niezależnie od tego, czy są to dachy płaskie czy spadziste) muszą być samodzielnie izolowane tylko wtedy, gdy pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod nimi są stale ogrzewane do temperatury powyżej 12 °C. Dachy nad nieogrzewanymi poddaszami nie muszą być ocieplane, więc w przypadku naprawy pokrycia dachowego nie można uzyskać dotacji na ten remont dachu.
W przypadkach, gdy powierzchnia dachu nie musi być izolowana, obowiązkowa jest natomiast izolacja stropu ostatniej kondygnacji od strony przestrzeni dachowych. W przypadku tego rodzaju izolacji można ponownie ubiegać się o dotację państwową jako środek indywidualny przy renowacji dachu.

Kwalifikowalne środki w zakresie renowacji dachów

Zasadniczo kwalifikują się wszystkie koszty, które są absolutnie niezbędne do instalacji i funkcjonowania środka służącego renowacji. Dotyczy to zarówno poniesionych kosztów materiałowych, jak i kosztów montażu przez wyspecjalizowaną firmę. Materiał może zostać zakupiony w razie potrzeby, nawet jeśli instalacja jest wykonywana przez wyspecjalizowaną firmę lub eksperta energetycznego, zarówno koszty materiału jak i profesjonalnego wykonania są potwierdzane nieformalnie. Zawsze brane są pod uwagę koszty brutto (tj. z VAT).

W przypadku dofinansowania remontu dachu dofinansowywane są również niezbędne prace pomocnicze, dodatkowe koszty budowy i koszty renowacji, zarówno w przypadku dachów spadzistych, jak i płaskich. Oznacza to, że koszty rusztowań, wyposażenia placu budowy oraz koszty utylizacji starych pokryć dachowych (w tym utylizacji zanieczyszczeń) również mogą zostać uwzględnione i wliczone do kosztów kwalifikowanych.

Czy potrzebuję konsultanta ds. energii?

Wciąż pojawia się pytanie, czy konsultant energetyczny jest również obowiązkowy w przypadku realizacji pojedynczych działań – takich jak remont jednego dachu. Jest to rzeczywiście konieczne.

W każdym przypadku należy skorzystać z usług doradcy energetycznego, jeśli chce się uzyskać dofinansowanie reorganizacji dachu ze środków KfW. Konsultant energetyczny musi zaplanować projekt, a także towarzyszyć podczas całej fazy budowy. Na koniec musi on wystawić potwierdzenie ukończenia. Bez certyfikowanego konsultanta energetycznego uzyskanie dofinansowania z KfW nie jest możliwe.

Co to jest grant BAFA?

Również BAFA (Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu) wspiera energooszczędne remonty, ale tylko w zakresie ogrzewania energią odnawialną. Obejmuje to nowoczesne formy ogrzewania, takie jak ogrzewanie biomasą (polana, zrębki lub pelety), ogrzewanie energią słoneczną (system solarny) oraz różne rodzaje ogrzewania pompą ciepła i ogrzewanie hybrydowe. Dodatkowo od początku 2020 roku obowiązuje specjalna premia za wymianę oleju przy wymianie starego ogrzewania olejowego na nowoczesną formę ogrzewania wykorzystującą odnawialne źródła energii.

Od początku 2020 roku technologie grzewcze (“generatory ciepła”) zasadniczo nie będą już dotowane przez KfW. Oznacza to, że te dwie dotacje nie konkurują już ze sobą, jak to miało miejsce wcześniej.

PODSUMOWANIE

Właściciele domów, którzy chcą odnowić dach swojego domu, aby uczynić go bardziej energooszczędnym, mogą skorzystać z pokaźnej dotacji rządowej na renowację dachu. W tym celu dach musi być jednak ocieplony zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeśli dach zostanie po prostu odnowiony bez dodatkowej izolacji, nie można ubiegać się o dotację państwową.

Oczywiście bardziej sensowne jest przeprowadzenie remontu całego domu w sposób energooszczędny: w tym przypadku znacznie wyższą dotację można uzyskać również na remont dachu i izolację dachu. W razie potrzeby renowacja może być również przeprowadzona w dłuższym okresie czasu dzięki precyzyjnie zaplanowanej mapie drogowej renowacji (iSFP).

Planowanie i nadzór przez licencjonowanego eksperta energetycznego jest obowiązkowe i nieuniknione. Przynajmniej zapewnia to jednak jakość i skuteczność wdrożonych środków. Oprócz dotacji rządowej na remont dachu, można również zdecydować się na skorzystanie z kredytu preferencyjnego zamiast jednorazowej dotacji. Dzięki temu znacznie łatwiej jest pokryć koszty, które pozostają do pokrycia poza dotacją na remont dachu.

Wszystko, co zostało tu powiedziane, odnosi się wyłącznie do budynków mieszkalnych i osób prywatnych jako właścicieli. Różne zasady mogą mieć zastosowanie do budynków niemieszkalnych, budynków komercyjnych i właścicieli komercyjnych, a w zależności od rodzaju użytkowania budynku mogą być dostępne inne opcje finansowania.

One reply on “Promocja remont dachu”
Avatar
Domowniczysays:

Świetny artykuł, masa cennej wiedzy. Dziekuję za lekturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Profitieren Sie von aktuellen Angeboten und Aktionen rund um SteinRein.