Glossary

T

Terrazzo

Lastryko to bezspoinowa wykładzina podłogowa, która znana jest od najdawniejszych czasów, a najstarsze odnotowane jej zastosowanie datuje się na 8000 lat p.n.e. Posadzka jest mieszaniną okruchów kamiennych i spoiwa, które utrzymuje różne kruszywa razem w warstwie zaprawy. Tradycyjnie terrazzo jest…

Tonalit

Jako skała, tonality należą do grupy plutonitów, czyli magmowych skał głębinowych. Ich skład leży pomiędzy granitem a diorytem, ale w przeciwieństwie do granitu, tonality nie zawierają skalenia alkalicznego i są znacznie bardziej zasadowe. Tonality zawdzięczają swoją nazwę przełęczy Tonale we…

Trachit

Trachit jako skała należy do grupy skał wulkanicznych. Pod względem chemicznym są one identyczne z sjenitem, a więc stanowią wulkaniczny odpowiednik tej głębokiej skały. Skały wulkaniczne, takie jak trachit, powstają w wyniku szybkiego stygnięcia gorącej stopionej skały (lawy) na powierzchni…

Trawertyn

Trawertyny są wapieniami, czyli skałami osadowymi (sedymentami). Powstają one z wapieni słodkowodnych, czyli z tzw. osadów chemicznych (wytrącanie się węglanów z ciepłych lub gorących źródeł). Trawertyn nie jest jednak pęczniejącym wapnem lub tufem wapiennym, ponieważ wykazuje wyraźne rozwarstwienie, a przy…

Tuf wapienny

Tuf wapienny Tuf wapienny jest tzw. osadem wtórnym - powstaje, gdy wapień zostaje całkowicie rozpuszczony w wyniku wietrzenia, a następnie w dalszym procesie chemicznie wytrącony i ponownie osadzony w postaci osadu. Jako skały osadowe zajmują one pewną szczególną pozycję i…

Tuff

Tuf lub tufa to skała, która składa się w co najmniej trzech czwartych z piroklastów (fragmentów skał powstałych w wyniku działalności wulkanicznej). Nazwa wywodzi się od łacińskiego "tofus" (=tufa). Tufy są zatem zaliczane do skał wulkanicznych (skał iglastych). Występują one…

Twarda kamionka

W przypadku płytek rozróżnia się płytki gliniane, kamionkowe i gresowe. Kamionka twarda jest rodzajem płytki ceramicznej, która może być również klasyfikowana jako kamionka szlachetna w szerokim znaczeniu. Jest tak samo odporny na ścieranie, ale stosowany jest głównie w obszarach technicznych,…

Typ krzemianu

Bardzo duża liczba minerałów skałotwórczych należy do grupy krzemianów. Jednymi z najbardziej znanych krzemianów wśród minerałów są z pewnością skalenie, ale do tej grupy należą również miki, pirokseny, amfibole i oliwiny. Kwarc można również zaliczyć do krzemianów, ale często jest…
W

Wapień Solnhofen

Solnhofener Plattenkalk jest kamieniem naturalnym wydobywanym w Bawarii, w okolicach Solnhofen. Wapień jest segregowany w postaci płyt, co nawet dziś wymaga ręcznego wydobycia w kamieniołomach. Wapień jest szczególnie znany jako złoże skamieniałości, które można zobaczyć w płytach wapiennych w najdrobniejszych…

Węglan

Węglany są solami (a także estrami organicznymi) kwasu węglowego. Rozróżnia się chemicznie pierwotne węglany (wodorowęglany) i wtórne węglany. Kwas węglowy ma wzór strukturalny H2CO3. W węglanie anion (np. Ca) występuje zawsze w połączeniu z atomem węgla (CO3), dlatego węglan wapnia…

Wulkanit

Mineralogia dzieli skały iglaste na dwie grupy: skały głębinowe (plutonity) i skały wylewne (skały wulkaniczne). Obie grupy powstają w wyniku zestalania się gorących stopionych skał. Skały głębinowe powstają w wyniku powolnego stygnięcia gorącej magmy głęboko w skorupie ziemskiej. Skały wulkaniczne,…
#

Żywica epoksydowa

Pracownik szpachluje granit kolorową żywicą epoksydową Żywice syntetyczne odgrywają dziś ważną rolę w wielu dziedzinach. Żywice epoksydowe stanowią szczególnie ważną podgrupę żywic syntetycznych. W przeciwieństwie do innych żywic syntetycznych, żywice epoksydowe są polieterami z dwiema terminalnymi grupami epoksydowymi - stąd…

Żywica poliestrowa

W wyniku reakcji dwuwartościowych (lub wielowartościowych) alkoholi i kwasów dikarboksylowych w specjalnym procesie destylacji, w kilku etapach reakcji powstaje specjalna żywica syntetyczna - żywica poliestrowa. Żywica ta może być stosowana na wiele sposobów, na przykład do produkcji żywic odlewniczych lub…
Z

Złoża wapna

Osad wapienny na murze z cegły. Szczególnie w gospodarstwach domowych z bardzo "twardą" wodą (wysoka zawartość wapna w wodzie wodociągowej), osad wapienny jest prawie stałym problemem. Są one nie tylko nieprzyjemnie widoczne podczas sprzątania, ale często mogą również znacznie skrócić…
#

Łupek

Łupki są drobnoziarnistymi skałami osadowymi, które zawsze ulegają deformacjom tektonicznym (np. w wyniku budowy gór). Częściowo mogą być również metamorficzne, ale nie dotyczy to wszystkich łupków. Nazwa pochodzi od średnio-wysoko-niemieckiego "schiver", co oznacza "drzazgę z drewna" lub "drzazgę z kamienia"…

Łupek mikowy

Łupek mikowy nie jest konkretną skałą, lecz zbiorczym określeniem całej grupy skał. Łupki mikowe są skałami metamorficznymi o typowej łupliwości i bardzo specyficznym składzie. W języku angielskim ta grupa mułowców nazywana jest Mica Schist, co również tam wyraźnie nawiązuje do…

Łupki chlorytowe

Chloryt łupkowy zielony Łupek chlorytowy jest łupkiem krystalicznym i zaliczany jest do zielonkawych. Oprócz łupków ilastych i fyllitów kolejną podgrupę skał łupkowych stanowią łupki zielone. Jako łupki krystaliczne, zielone łupki zawsze zawierają w swoim składzie mineralnym składniki o zielonej barwie:…