fbpx
Obowiązki w zakresie czyszczenia chodników

Obowiązki w zakresie sprzątania chodnika

Obowiązki w zakresie czyszczenia chodników dla lokatorów i właścicieli domów

Chodzi nie tylko o “czysty” wygląd, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo: chodniki muszą być dokładnie i regularnie oczyszczane ze wszystkiego, co mogłoby spowodować poślizg. Który obowiązek czyszczenia chodnika tym samym ty jako właściciel nieruchomości lub najemca również z publicznych i wspólnych chodników spotkać, wyjaśniamy szczegółowo w naszym doradcą.

Kto musi sprzątać chodniki?

Jako właściciel domu lub nieruchomości masz pewne obowiązki, aby zapewnić bezpieczeństwo. Obowiązek ten obejmuje nie tylko zimowe utrzymanie chodnika, ale również oczyszczanie go z liści i chwastów.

Chodnik i przejście są własnością publiczną i należą do gminy. W większości przypadków jednak tzw. obowiązek opieki spoczywa na właścicielu domu lub nieruchomości. Miarodajne w tym względzie są odpowiednie statuty gminne. Dotyczy to również sytuacji, gdy jezdnia lub ulica przechodzi bezpośrednio obok domu lub posesji. Jedynym decydującym czynnikiem jest to, że każdy ruch pieszy może przejść wzdłuż trasy bez ryzyka poślizgnięcia się z jakiegokolwiek powodu. Odpowiedzialność za to ponosi właściciel gruntu.

Natomiast pytanie “Kto ma obowiązek sprzątać chodnik?” zazwyczaj w ogóle się nie pojawia – taki obowiązek staranności istnieje praktycznie we wszystkich gminach. Jako właściciel posesji lub domu jesteś odpowiedzialny za część chodnika, z którą graniczy Twoja posesja. W przypadku działki narożnej, chodnik powinien być oczyszczony i oczyszczony z liści po obu stronach narożnika.

Nie są pomijani ci, którzy nie mogą wypełnić obowiązku chodzenia z powodów czasowych lub zdrowotnych: Odpowiednie orzeczenia sądowe jednoznacznie wskazują, że zastępstwa należy szukać jako osoba zobowiązana, bez wyjątku i z własnej inicjatywy.

Właściciel domu może w razie potrzeby przypisać obowiązek sprzątania lub chodnika obowiązek odśnieżania i usuwania liści swoim lokatorom. Może to jednak uczynić tylko za pomocą regulaminu domu i tylko wtedy, gdy regulamin domu stanowi istotną część umowy najmu. Wynajmujący nie może tego po prostu domniemywać lub ustnie pouczać.

Celem obowiązku zachowania ostrożności jest zapewnienie pieszym możliwości bezpiecznego poruszania się po chodniku w normalnych okresach czasu bez ryzyka poślizgnięcia się.

Co, jak daleko dokładnie muszę posprzątać jako mieszkaniec?

Nie zawsze jest jasne, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy obowiązek sprzątania. Prosta zasada brzmi: wzdłuż własnej linii własności.

Jeśli chodzi o obowiązek utrzymania bezpieczeństwa ruchu, to obowiązek budowy chodnika dotyczy właścicieli nieruchomości lub domów (dokładnie: właścicieli nieruchomości sąsiednich) na dokładnej długości nieruchomości. Oznacza to, że tam, gdzie przebiega granica nieruchomości, jest się także dla chodnika (w razie potrzeby także dla przejeżdżającej ulicy) w obowiązku sprzątania na chodniku i w obowiązku wykonywania usług zimowych. Na dokładnie tej samej długości należy również usunąć chwasty z chodnika.

Jak często muszę czyścić mój chodnik?

Nie ma minimalnego wymogu prawnego dotyczącego usuwania liści lub chwastów z chodnika. Należy jednak zadbać o to, aby w miarę możliwości unikać wypadków.

W przybliżeniu można uznać za rozsądne, aby obszar chodnika był w dużej mierze wolny od liści w godzinach od 7:00 do 20:00. Jednak to nie do końca zgadza się z godzinami, w których można używać dmuchawy do liści w obszarach mieszkalnych, które są tylko od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 13:00 i od 15:00 do 17:00. W niedziele i święta używanie dmuchaw do liści jest generalnie zabronione na terenach mieszkalnych. Dlatego w tych czasach należy bezwzględnie używać starych, dobrych grabi lub miotły ulicznej do usuwania liści.

Jeśli chodzi o usuwanie chwastów z chodnika, nie ma w ogóle wytycznych prawnych co do tego, jak często ten obowiązek chodnikowy musi być spełniany. Potrzebne jest tu po prostu poczucie proporcji w stosunku do tego, co jest rzeczywiście konieczne według rozsądnych standardów.

Co obejmuje obowiązek sprzątania?

Obowiązek poruszania się pieszo nie obejmuje jedynie obowiązku posypywania drogi i odśnieżania. Istnieje również obowiązek sprzątania chodników w ciągu roku.

Chodnik musi być również czyszczony przez cały rok, aby nie było ryzyka upadku lub poślizgnięcia się. Piesi przechodzący po chodniku powinni mieć możliwość wejścia i przejścia po odpowiednim odcinku chodnika bez zagrożenia. Obejmuje to obowiązek usuwania chwastów z chodników, jak również obowiązek jak najwcześniejszego całkowitego usunięcia liści.

Odpowiedź na pytanie “Kto musi sprzątać chodnik” jest również tutaj: Zasadniczo właściciele domów i nieruchomości, ale mają możliwość przekazania obowiązku sprzątania na chodniku, ale także tutaj do swoich najemców.

Czyszczenie chodników
Czyszczenie chodników

Kto, w jaki sposób i kiedy ma przeprowadzać zimowe utrzymanie dróg?

Zimowe utrzymanie dróg, czyli obowiązek odśnieżania i posypywania grysem, należy w zasadzie do obowiązków właściciela nieruchomości. Może on jednak powierzyć ten obowiązek swoim lokatorom lub profesjonalnym służbom zimowym.

Generalnie za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialny jest właściciel posesji lub domu. Może on jednak przenieść ten obowiązek na swoich najemców poprzez regulamin domu i wspólne umowy.

W Niemczech odśnieżanie i posypywanie musi odbywać się w godzinach od 7:00 do 20:00, w święta i niedziele z reguły dopiero od 8:00. W poszczególnych gminach mogą istnieć odstępstwa od tego obowiązku, również w przypadku przedsiębiorstw handlowych o dużym natężeniu ruchu publicznego mogą w razie potrzeby obowiązywać dłuższe okresy. W Austrii za godzinę 6:00 rano uważa się czas, w którym musi już nastąpić odśnieżanie i posypywanie. Jeśli wiadomo lub powinno się wiedzieć, że chodnik jest regularnie używany we wcześniejszych godzinach, należy również wcześniej posypać go piaskiem i oczyścić. Wówczas nie jest możliwe powołanie się na obowiązek chodzenia po chodniku od godziny 7:00.

Często uczęszczane ścieżki dla pieszych muszą być odśnieżone do szerokości od 1,20 m do 1,50 m. W przypadku rzadziej uczęszczanych ścieżek w drodze wyjątku wystarczy szerokość 0,5 m. Odśnieżanie nie może odbywać się na sąsiednią posesję, przeciwległą stronę drogi lub w przestrzeń drogi publicznej, a jedynie do krawędzi jezdni.

Służba zimowa przy chodnikach
Służba zimowa przy chodnikach

Na co muszę zwracać uwagę jako najemca lub właściciel domu podczas sprzątania i czyszczenia?

Podczas czyszczenia i sprzątania, oprócz właściwego “jak” i “kiedy”, należy zawsze brać pod uwagę odpowiedni rezultat czyszczenia. Powinien on być zawsze wystarczająco odpowiedni do zamierzonego celu zabezpieczenia.

Sprzątanie powinno być zawsze wykonywane z zachowaniem proporcji, dotyczy to również zimowego utrzymania dróg. Ryzyko poślizgnięcia się (w przypadku liści i chwastów obowiązek ten dotyczy mokrej lub wilgotnej pogody) musi zostać bezpiecznie wykluczone na podstawie ludzkiej oceny. Kto zajmuje się jego obowiązek chodnika zbyt nieostrożnie w tym punkcie, lub natychmiast rezygnuje do usuwania chwastów z chodnika, popełnia nie tylko wykroczenie, które mogą być karane. W razie upadku możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez poszkodowanych przechodniów. Należy zawsze o tym pamiętać, jeśli chodzi o obowiązek chodzenia po chodniku.

Z tego również logicznie wynika regulacja, że w przypadku spontanicznie pojawiających się oblodzeń, posypywanie musi być wykonane tak szybko jak to możliwe. W miarę możliwości nikt nie powinien być narażony na ryzyko upadku. Oczywiście podczas czyszczenia i odśnieżania należy również uważać, aby nie uszkodzić pojazdów zaparkowanych na poboczu drogi.

Wniosek

Jako właściciel domu lub nieruchomości podlegasz całemu szeregowi tzw. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa ruchu, do których wypełnienia jesteś zobowiązany. Jeśli zignorujesz te obowiązki, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wypadki na chodniku.

Szczegóły dotyczące wymogów obowiązujących w danym miejscu są zawsze regulowane przez odpowiednie ustawy miejskie. W zdecydowanej większości przypadków istnieje jednak obowiązek zimowego utrzymania, usuwania chwastów z chodników, a także jak najszybszego zamiatania liści z chodników. Właściciele mogą również przenieść obowiązek sprzątania chodnika na swoich lokatorów.

W każdym razie należy być świadomym swojej odpowiedzialności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa utrzymywać chodnik przed posesją w stanie wolnym od liści, śniegu i lodu w godzinach od 7.00 do 20.00 – o szerokości co najmniej 1,20 m. Jeżeli ponadto konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego lub wydaje się ono rozsądne, należy podjąć odpowiednie działania.

Leave the first comment
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Profitieren Sie von aktuellen Angeboten und Aktionen rund um SteinRein.